Banner X » suport » termeni si conditii


Termeni şi Condiţii


 

Capitolul I - DEFINIŢII

Prestator - denumeşte în continuare pe SC Real Life SRL, cu sediul în  municipiul Tîrgu Mures, str. Bujorului, nr. 2, jud. Mures, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr. 26/306/18.02.2008; CIF: 23310817. PRESTATORUL serviciilor de găzduire care poate fi contractat prin www.siteuriweb.eu.
•Comanda - cerere adresată Prestatorului de către o persoană fizică sau juridică prin care aceasta din urmă solicită servicii de găzduire sau domenii.
•Client - orice persoană fizică sau juridică ce iniţiază o comandă.

Capitolul II - INTRODUCERE

Prezentul document defineşte cadrul în care Prestatorul este de acord să furnizeze produse şi servicii clienţilor săi. Prezentul document reprezintă un acord între Prestator şi clienţii săi, astfel încât utilizarea serviciilor prestate presupune acceptarea şi conformarea la prezenţii Termeni şi Condiţii de Utilizare.
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relaţiilor de colaborare de către client şi nici pentru refuzarea plăţii serviciilor Prestator.

Capitolul III - DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE COMANDĂ

Orice comandă se va face prin email, sau în scris. Clienţii se obligă să introducă în formular date complete, corecte şi conforme cu realitatea. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienţi a unor informaţii incorecte sau incomplete.

Capitolul IV - TERMENE DE PLATĂ / FACTURARE

Clienţii beneficiază de serviciile Prestatorului în maxim 24 de ore lucrătoare de la confirmarea plăţii.
Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans faţă de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Suspendarea
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda orice cont dupa trecere a 5 zile lucrătoare fără ca plata datorată să fi fost efectuată. Orice prelungire a termenului de plată este la discreţia Prestatorului. În cazul reînnoirii domeniilor se pot aplica taxe de reactivare în cazul în care acestea nu au fost reînnoite la termen.

Capitolul V - GARANTAREA RETURNĂRII BANILOR

Clienţii au dreptul la rambursul integral în termen de 30 zile de la plasarea comenzii. Clienţii sunt rugaţi să solicite acest lucru printr-un email către andrasd[at]gmail.com. Mesajul trebuie să conţină Datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum si informaţiile necesare efectuării acestei operatiuni.
Garanţia de rambursare a plăţii în termen de 30 zile de la efectuarea comenzii nu se aplică şi nu se va efectua in cazul în care s-a utilizat cel puţin 50% din transferul de date alocat contului de găzduire care constituie subiectul cererii de rambursare sau în cazuri în care clientul a încălcat aceste termeni şi condiţii de utilizare. Garanţia de rambursare nu se aplică înregistrărilor de domenii, sumelor plătite ca şi avans pentru înregistrare de domenii sau la servere virtuale sau dedicate care au fost configurate şi predate clientului şi nici cazurilor în care subiectul solicitării de rambursare este un cont de găzduire care a încălcat aceste termene şi condiţii anterior solicitării.
După expirarea perioadei de 30 zile nu se rambursează anularea nici unui cont.

Capitolul VI UTILIZAREA MALIŢIOASĂ

 

SPAM/Mesaje comerciale nesolicitate
Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terţi pentru promovarea oricărui site găzduit de noi va avea ca şi consecinţă suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără ramburs. Pot fi operate liste email în condiţiile în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje prin metode opt-in şi se publică în toate mesajele procedura de retragere din liste. Nu pot fi operate « Safelists » sau alte liste de email care au legătură cu activităţi de promovare. Orice reclamaţie primită în acest sens va fi învestigătă şi se vor lua măsurile ce se impun.
 

CHAT-ROOMS
Nu este permisă utilizarea pe serverele prestatorului scripturi pentru chat room-uri care pot fi utilizate în mod ilegal. Orice chat-room înstalat şi operat de către client pe serverele prestatorului trebuie să se conformeze tuturor prevederilor legale în vigoare în ţările în care se pot accesa aceste chat-room-uri.
Utilizarea contului
Serverele noastre nu vor fi utilizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru găzduirea, comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele :
•Nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen
•Violarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terţ
•Ameninţări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase
•Promovarea de activităti ilegale (hacking, cracking, etc)
•Informaţii sau software despre sau conţinând orice tip de viruşi
•Orice imagine sau text menit să încurajeze sentimentul de ură
•Colectarea de informaţii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
•Orice conţinut considerat de noi ca fiind dăunător prestatorului. 

 

Scripturi interzise
Nu este permisă utilizarea următoarelor scripturi pe serverele prestatorului (în conturi de găzduire shared sau reseller):
- UltimateBBS
- IkonBoard
- Toate versiunile de forum YABB
- Scripturi pentru proxy
- Scripturi pentru IRC
- Anonimizator
- Chat room-uri, fără a include scripturile standard din panoul de control
- PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi
- FormMail
- Sistem/script de file-sharing, servere pentru jocuri
- Sistem/site social care permite încărcarea pozelor şi conţinutului de către vizitatori (acestea au nevoie de un cont dedicat)
- Site dedicat pentru torrente, descărcări sau poze destinate pentru descărcat.

 

Capitolul VII - BACKUP

Periodicitate si politică
Backup-urile sunt făcute de către prestator săptămânal, după un criteriu incremental şi lunar în totalitate.

Capitolul VIII -  RESPONSABILITĂŢILE CLIENTULUI

Actualizare
Clientul este responsabil pentru comunicarea informaţiilor de contact în cazul în care acestea se schimbă. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru confuzii intervenite in comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare.
Securitate
Clientul este responsabil pentru mentinerea în condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistenţă.

Capitolul IX - RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze şi să considere prestatorul nevinovat în legătura cu orice pretenţii, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terţilor, rezultate ca şi consecinţă a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului.

Capitolul X - TERMENI GENERALI

Prestatorul va coopera cu toate resursele în investigări asupra actelor de violare a securităţii sistemelor sau a reţelei, şi va coopera cu autorităţile în cazul unor infracţiuni. Clienţii care încalcă prezentele prevederi pot răspunde penal sau civil.
Pentru clienti cu mai multe conturi, prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul conturilor încalcă prezentele prevederi într-o măsură considerată de prestator a fi foarte gravă.
Prestatorul este unic în măsură să judece ce anume reprezintă o încălcare a termenilor şi condiţiilor de mai sus. Eşecul oricărui client în a se conforma termenilor şi condiţiilor de mai sus constituie motiv pentru suspendare sau dezactivare.

 

Capitolul XI - LIMITE PENTRU CONTURI DE GĂZDUIRE

 

LIMITE PENTRU CONTURI DE GĂZDUIRE SHARED

În cazurile în care furnizorul oferă pachete de găzduire sau servere având caracteristici marcate "nelimitat", acest termen se referă la lipsa oricărei limite impuse în mod arbitrar de către furnizor. În aceste cazuri se aplică limitele fizice impuse de server, acestea fiind spaţiul disponibil pe disc, transfer de date, laţime de banda disponibilă, putere procesor disponibil, memorie disponibilă sau alte resurse fizice. Clienţii având conturile de găzduire de tip "shared" care în mod regulat au un trafic de peste 100GB/lună va trebui sa achiziţioneze un pachet de server virtual, semi dedicat sau dedicat.

 

LIMITE PENTRU CONTURI DE GĂZDUIRE RESELLER

Conturile de reseller oferite pot crea propriile pachete de găzduire şi pot seta propriile limite. Aceste limite nu pot depăşi limitele impuse conturilor de găzduire shared, specificate în aceste termeni şi condiţii. În cazul în care un reseller are un client care utilizează mai mult decât limita de trafic pentru conturile de găzduire shared, reseller-ul este responsabil pentru îndrepta clientul către un serviciu semidedicat sau dedicat de găzduire. Resellerii sunt responsabili pentru siguranţa contului de reseller şi pentru configurarea corecta a conturilor de reseller.

 

LIMITE PENTRU TRIMIS MAILURI

Fiecare cont de găzduire este limitat la un număr de 500 de e-mailuri trimise pe oră. Limita este setat la nivel de server şi se aplică tuturor conturilor de găzduire. În cazul în care un client instalează un script sau program de trimis mailuri, acesta trebuie configurat pentru a nu depăşi această limită.

 

MODIFICĂRI

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a face adăugări, anulări sau modificări în Termeni şi Condiţii, pachetele de găzduire, preţuri şi site oricând, informarea făcându-se prin intermediul WWW, prin email şi poştă cu confirmare de primire, cu 30 de zile înainte ca acestea să intre în vigoare. Clientul are dreptul de a nu accepta modificările, cu condiţia ca să comunice acest fapt la prestator prin email sau în scris, în termen de 15 zile de la primirea acestora, caz în care ramân în vigoare Termenii şi Condiţiile în vigoare acceptate anterior.

Referinţa: ICANN Policy:

Editat: 16 Apr 2007
Modificări:
15 Mai 2008: actualizare date prestator
16 Mai 2008: s-a completat secţiunea VI/Chat Rooms pentru a permite utilizarea scripturilor chat-room în cazul în care acestea se conforma legilor în vigoare în ţările accesate.

08 Dec 2010: sa adăugat capitolul XI, s-a specificat la capitolul IV existenţa unor taxe de reactivare domenii intrate în perioada de blocaj.

©2011 bannerx.realwebhost.eu. All rights reserved.            Webdesign: Gazduire: Promovare: